Mie Bol bereikt hoogtepunt


In mythen, volksverhalen en sprookjes zijn reuzen grote wezens die gevreesd werden om hun kracht. Zij zijn niet altijd agressief en helpen vaak mensen bij het bouwen van grote bouwwerken. In het Oude Testament wordt  Goliath als een reus beschreven. Ook Sint-Christoffel was een reus. In de Noordse mythologie de Edda, is er sprake van twee grote reuzengeslachten. In de Griekse en Romeinse mythologie wordt melding gemaakt van de Titanen, de Cyclopen en de Giganten.


In Antwerpen kennen we de kwelgeest Lange Wapper en Druon Antigoon, die volgens de legende gedood werd door de Romein Silvius Brabo.


In het boek Van Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, wordt de reus Gulliver overmeesterd door de kleine mensjes die op het andere eiland Lilliput wonen. In enkele sprookjes, als ‘Kleinduimpje’ en ‘de Gelaarsde Kat’ worden met zevenmijlslaarzen enorme afstanden afgelegd. Het fabelachtige Ros Beiaard komt voor in de Karelromans. De vier zonen van heer Aymon worden door Karel de Grote achtervolgd omdat Reinout de neef van de koning heeft gedood tijdens een schaakspel. Zij ontsnappen met de hulp van het strijdros Beiaard.


Reuzen en reuzegrote dieren verschijnen aan het einde van de middeleeuwen in de West-Europese steden. Zij nemen deel aan religieuze en lokale processies, georganiseerd voor een volksfeest of kerkwijding in Noord-Europa, en voor een Festa Major –dit is het feest van de patroonheilige – in Spanje. Zij luisteren kerkelijke feesten als Pasen, Sacramentdag, Corpus Christi, of carnavalsoptochten op. Sommige reuzen nemen deel aan een opvoering om de intrede van een koning of prins te vieren. In Antwerpen was in 1398 Sint-Christoffel de eerste reus die in de Besnijdenisprocessie werd rondgedragen.


Alle reuzen hebben één ding gemeen. Zij staan symbool voor een wijk of een gemeente die zij moeten verpersoonlijken en vertegenwoordigen. Sinds enkele jaren is Mie Bol het logo geworden van onze wijk ’t Atheneum. Deze fotoserie laat de groei zien van onze reuzin, die tijdens het wijkfeest van 7 juli 2013 voor het eerst werd gepresenteerd.

De verbluffende creatie van de reuzin Mie Bol is het resultaat van de verscheidenheid en geweldige inzet van tien medewerkers.


De constructie in aluminium werd verzorgd door de bouwsmederij Patrick Van Hecke, in samenwerking met Marc Van Leersum. Jaak Van Camp en Martin Van Hulle ondersteunden deze opbouw. De aankleding van Mie Bol werd verwezenlijkt in het atelier van de gekende Schotense garnierder-stofeerder Jaak Van Camp. Hij kreeg hulp van Adri Bijl en Nora Augustijns. Het hoofd werd onder handen genomen door drie kunstenaars: Danny Maes, Simone Dörflinger en Fernand Gevaert. In de Gestalt-psychologie zegt men dat het geheel groter is dan de som der onderdelen. Maar zonder de inzet van elk onderdeeltje kom je niet tot een geheel.


Hier enkele sfeer impressies:


We beginnen met het hoofd. Bekijk hoe je van niets een mooi hoofd kan maken....Een reuzin maken is één ding, maar hoe krijgen we later dat ding in beweging. Professionele hulp werd gevraagd en verkregen.Ook de afdeling Snit & Naad liet zich niet onbetuigd....Zonder armen en handen gaat ook niet, dus....En dan kwam de eindfase..


Webmaster: Jos Megroedt

This site is hosted by: Hosting Photography.


Wijk Atheneum Schoten