Wijkverenigingen Donk en Atheneum willen op semi publieke plaatsen bomen met inlands fruit aanplanten en actief beheren. We willen elke Schotenaar ook aanmoedigen om minstens één fruitboom aan te planten in eigen tuin of te schenken voor een fruitgaard in de wijk. Voor het aanplanten en het beheren willen we zoveel mogelijk bewoners, scholen, kansengroepen, verenigingen en bedrijven actief betrekken en deskundig laten begeleiden. Het initiatief zal een duurzame bijdrage leveren aan het klimaatactieplan en aan de leefbaarheid van de wijk door het vergroenen en het versterken van de biodiversiteit. Met de oogst zorgen we eveneens voor een lekker product van eigen bodem en een aanzet voor nieuwe en inspirerende educatieve, en buurt verbindende projecten. Dank alvast voor uw steun en werp zeker ook een blik op de andere ingediende projecten die ook jullie steun verdienen! Dré Van Waes, Martin Van Hulle en Erik Maes


stemmen kan via : https://www.schoten.be/klimaatkapitaal

Webmaster: Jos Megroedt

This site is hosted by: Hosting Photography.


Wijk Atheneum Schoten